musée du diocèse de lyon

entrée

Bref du Pape Pie IX

17 mars 1864

 

 

 

 

 

Rome, le 24 mars 1864.

Monsieur le Curé,

 

Sa Sainteté vient de m'envoyer un Bref avec ordre de le porter à votre connaissance, sans aucun délai. Par cet acte de la Volonté Pontificale, le Pape a mis fin à des discussions qui se sont trop prolongées ; mais il y a mis fin avec des ménagements que Sa Bonté lui a inspirés. Il ne nous reste plus qu'à obéir et à oublier des dissentiments qui ne se reproduiront jamais, j'espère, au milieu de nous.

Agréez, Monsieur le Curé, l'assurance de mon inviolable attachement.

 

L.-J.-M. Cardinal de BONALD

Archevêque de Lyon

 

 

 

Dilecto Filio Nostro Ludovico Presbytero S. R. E. Cardinali De Bonald, Archiepiscopo Lugdunensi.

PIVS PP. IX.

 

Dilecte Fili Noster, Salutem et Apostolicam Benedictionem. Non mediocri animi Nostri molestia noscebamus, Dilecte Fili Noster, antiquam Lugdunensis Ecclesiae Liturgiam pluribus mendis misere fuisse corruptam ab uno ex Tuis Praedecessoribus, qui id agere minime dubitavit non solum contra sapientissimam Sancti Decessoris Nostri Pii V. Constitutionem incipientem « Quod a Nobis postulat, » ac septimo Idus Julii anno millesimo quingentesimo sexagesimo octavo editam, cui universus catholici orbis Clerus obedire tenetur, verum etiam contra sententiam et expostulationes Collegii illius temporis Metropolitani Lugdunensis Templi Canonicorum, qui adversus novitates ab eodem Tuo Praedecessore in ipsam Liturgiam perperam inductas solemni modo reclamare, ac protestari haud omiserunt. Nos itaque de illustris Lugdunensis Ecclesiae splendore, deque commemoratae Pii V. Constitutions observantia vehementer solliciti, Te, Dilecte Fili Noster, omni studio excitavimus, ut praeclara omnium fere clarissimorum Galliae Sacrorum Antistitum exempla aemulans, Nostrisque obsequens desideriis Romani Missalis et Breviarii usum in Lugdunensem Diœcesim Tuae curae commissam induceres. Atque eodem tempore Tibi significavimus, a Nobis permitti, ut vetus Lugdunensis Ecclesiae Liturgia ab omni tamen labe purgata posset etiam in posterum conservari. Quibus justissimis Nostris votis pro eximia Tua erga Nos et hanc Apostolicam Sedem fide ac reverentia obsecundans, ac probe noscens, quomodo Lugdunensis Tuae Ecclesiae Liturgia fuisset deformata, manum operi summa alacritate, libentissimoque animo admovisti, ac propria Tuae Diœcesis Sanctorum, uti vocant, officia una cum Kalendario conficienda curasti. Hinc, Dilecte Fili Noster, Romam Te contulisti, ut omnia supremo Nostro, et hujus Sanctae Sedis judicio ex majorum more subjiceres, et hujusmodi negotium ad optatum exitum adduceres. Nos igitur idem Kalendarium et officia Nostrae Congregationi legitimis ritibus cognoscendis praepositae examinanda commisimus, eidemque Congregationi in mandatis dedimus, ut priscam Lugdunensis Ecclesiae Liturgiam ab omnibus novitatibus, quibus illam tuus Praedecessor infecerat, diligenter expurgaret. Rebus autem omnibus ab eadem Congregatione diligentissimo examine perpensis, et accurate ad Nos delatis, veluti optime agnoscis, statutum fuit, ut in Lugdunensem Diœcesim Romanum Missale et Breviarium sensim induceretur, utque vetusta Lugdunensis Ecclesiae Liturgia, omnibus mendis penitus eliminatis, posset futuris quoque temporibus servari. Dum vero ea spe nitebamur fore, ut hujusmodi res, quae bonis omnibus, ac praesertim Lugdunensibus summam attulit laetitiam, secundum Nostra ac Tua desideria sine ulla molestia prospere succederet, dolere debuimus improbandam non-nullorum Lugdunensium Parochorum agendi rationem. Hi enim vel ab ipso hujusce negotii exordio minime veriti sunt in hac re, cujus judicium ad supremam Nostram, et Apostolicae hujus Sedis auctoritatem unice pertinet, Nostrae ac Tuae voluntati obsistere. Neque extimuerunt tum per libellos typis editos, et erroribus infectos, et in hanc Sanctam Sedem, ac in Venerabiles Fratres Galliae Sacrorum Antistites maxime injuriosos, tum per publicas ephemerides huic Sanctae Sedi adversas spectatum Galliae Clerum Nobis et huic Petri Cathedrae addictum contra Romanae Ecclesiae Liturgiam inter alia excitare. Quae Parochorum contumacia eo magis est redarguenda, quod cum aliqui ex ipsis in hanc almam urbem Nostram venissent, et in conspectum Nostrum fuissent admissi paternis Nostris monitis et exhortationibus acquiescere noluerunt, quibus prompto alacrique animo obedire debuissent, quemadmodum ecclesiasticos viros omnino decet. Quapropter, ut hujusmodi res ex Nostris Tuisque votis suum tandem assequatur exitum, has Tibi scribimus Litteras, quibus denuo Nostram voluntatem clare aperteque significamus. Etenim volumus, prœcipimus et mandamus, ut, veluti fuit constitutum in Lugdunensem Diœcesim Romanum Missale et Breviarium sensim inducatur, ut scilicet ii omnes, qui in posterum sacro Subdiaconatus Ordine rite fuerint initiati, teneantur et canonicas horas recitare juxta Romanum Breviarium, et illa Sanctorum officia a Te confecta, et a Nostra Sacrorum Rituum Cougregatione approbata, et Romanum etiam Missale adoptare. Concedimus autem et indulgemus, ut antiqua Lugdunensis Ecclesiae Liturgia ab omnibus memoratis novitatibus emendata ad modum et formam qus e ab eadem Nostra Sacrorum Rituum Congregatione fuit sancita, futuris, quoque temporibus licite ac libere possit servari. Nihil vero dubitamus, Dilecte Fili Noster, quin omni cura studioque hanc Nostram voluntatem exsequi glorieris, ac simul efficias, ut omnes, ad quos spectat, et in posterum quomodolibet spectabit, eidem Nostrae voluntati et praescripto diligenter obtemperent. Atque etiam futurum confidimus, ut, Deo auxiliante, ii Parochi, qui Nobis, Tibique mœrori, et bonis omnibus offensioni fuerunt, resipiscant, acquiescant, et optimi Cleri Gallicani imitentur exemplum, qui singulari Nos et hanc Apostolicam Sedem amore, obsequio et obedientia prosequi, et egregiis factis de Nobis, atque de eadem Sede asperrimis hisce temporibus optime mereri summopere laetatur. Denique omnium cœlestium munerum auspicem et praecipue Nostrae in Te benevolentiae pignus Apostolicam Benedictionem intimo cordis affectu Tibi ipsi, Dilecte Fili Noster, et gregi Tuae vigilantiae concredito peramanter impertimur.

 

Datum Romae apud S. Petrum die 17 Martii Anni 1864,

 

Pontificatus Nostri Anno Decimo Octavo.

 

PIVS PP. IX.