musée du diocèse de lyon

entrée

Supplique des Prêtres

20 octobre 1863

 

 

 

 

 

Lugduni, die 20 Xbris 1863.

 

 

Beatissime Pater,

 

Cum Sanctitas Vestra singulari dilectione clerum diœcesis Lugdunensis semper prosecuta fuerit, hujusce diœcesis sacerdotes, filii supplices et afilicti, ad ipsam festinanter et fidenter accurrimus.

 

Quanto amore, quantâque animi devotione nostrum breviarium et liturgiam diligamus, atque retineamus, optimo et amantissimo Patri apprimè notum est. Ut primum immutationem imminere rumor longè latèque percrebuit, ferè quisquis ex pastoribus et fidelibus, pro re sibi carissimâ metuens, vehementi dolore oppressus est. Si nihil nobis antiquiùs quàm nostra liturgia, procul dubio non sinè magni momenti rationibus. Liceat inter alia adducere testimonium doctissimi cardinalis Bona qui hoc rœclarius scripsit :

« Sancta Lugdunensis Ecclesia, Galliarum primatu insignis, propriis ritibus utitur, quos sanctum Irenæum episcopum et martyrem instituisse earum partium traditio est. Ecclesia ista novitates nescit, et tàm in cantu quàm in cæremoniis et aliis functionibus ecclesiasticis, antiquitatis tenacissima est. »

(Bona, De variis ritibus divinæ psalmodiae, capit. XVIII, § IX.)

 

Quas quidem cæremonias et hos ritus, antiquitate commendabiles, archiepiscopus Montazet, in præterito sæculo, attingere non ausus est, ut ipse ait : à ritibus partter et cœrcmoniis manum abstinuimus. (Miss. Lugd. pag. 7 de anno 1771). Breviarium quidem immutavit, sed per vim, per lites, per judicis temporalis sententias, strenuè canonicis et omni clero renitentibus, et vix, in infausta rerum Gallicanarum perturbatione, tàm iniquæ spoliationis oblita est Ecclesia Lugdunensis. Illud breviarium ad pristinam formam adducere studuit eminentissimus cardinalis de Bonald. In hanc elucubrationem, inquit, antè omnia nobis cordi fuit inhœrere vestigiis insignis liturgiae Lugdunensis, lypumque avitam adservare. (Brev. Lugd. pag. VI).

 

Si quandò ad gremium Ecclesiæ Romanæ reversum est, proprias cæremonias et ritus retinere licitum fuit, Apostolicâ Sede exoratâ et benigniùs annuente. Eâdem benevolentià habebis filios semper fideles, Patri tot injurias patienti devotissimos, de quibus hæc suprà modum gloriosa scripsisti, quæ, nisi dixisses, nec cogitare quidem auderemus : « Haeredes agnoscimus et successores eorum qui, tempore calamitoso, prædecessorem nostrum Eleutherium litteris recreabant... qui... zelo apostolico et religionis studio videntur contendere ut aliis in exemplum designari possint. » (Epist. 6i Xbris 1862, ad card. de Bonald).

 

Nostra in optimo Patre ea est fiducia, ut, si quâ diœcesis gratiâ speciali esset donanda, certissimè illa quae mirabili de fide Propagandâ Associatione et tot viris apostolicis Ecclesiam catholicam ditavit, quae, prima omnium, estum dedicavit Immaculatæ Conceptioni, cujus definitio dogmatica in æternam Pontificatûs Pii IX gloriam per orbem terrarum celebrabitur.

 

Insuper, Pater Beatissime, hanc breviarii et liturgiæ nostræ mutationem cui fortè bono aptam nescimus, sed multis perturbationibus, et dissensionibus multis perfectè scimus fore obnoxiam, plaudente totà impiorum et Protestantium catervâ, et hæc dissidia nostra in libellis publicis dissiminante et iniquo gaudio divulgante.

 

Addat Sanctitas Vestra et hanc gratiam, quam intimis totius animi medullis, totoque cordis affectu, exoramus et exposcimus, et quâ nobis nulla major. Et, ut praefatae epistolœ verbis utamur : nos quoque, si fieri potest, « Vetustissima charitatis præcipuæ vincula quae Lugdunensem cum Romanâ Ecclesia devinxerunt arctius necti et constringi, » persentiemus.

 

Quod si breviarium nostrum nullis votis, nullisque precibus nostris servari posse, sed omninò immutandum videatur Sanctitati Vestrae, saltem velit, redeamus ad illud quo injustissimè spoliatus fuit clerus Lugdunensis. « Hanc copiosam non minus ac selectam paternorum rituum supellectilem, (ut ait Card. de Bonald, brev. Lugd. pag. 8) non immeritò habere arbitramur ut opes domesticas, ut coronam Ecclesiæ Lugdunensi propriam, et insignia nobilitatis ejus pignora quæ, nec per violentas manus, nec er temporis lapsum, rapi et aboleri potuerunt. Sed Benignitas Vestra etiam nolit ut eò oloris dejiciamur, ob mala quæ merito jure reformidanda nobis videntur.

 

Tristitiam magnam, et spes non minimas commisimus Patri optimo et Pontifici maximo, quem nullus hominum adiit unquam, et abivit confusus.

 

Sacerdotes dioecesis Lugdunensis, ecclesiarum rectores, vicarii, professores, capellani…… ad sanctitatis Vestrae pedes provoluti, humillimèque benedictionem apostolicam implorantes, subscribimus,

 

Beatissime Pater,

 

Servi filiique addictissimi et fidentissimi.